pub const OID_TAPI_PROVIDER_SHUTDOWN: u32 = 117637401u32;